Met een paraplu in de hand…

De oostzijde van de Grote Markt in Groningen werd tijdens oorlogshandelingen grotendeels vernietigd. Na de bevrijding werden nieuwe panden opgetrokken, die in de periode 2016-2018 weer werden vervangen. Vlak bij de hoek met de Poelestraat, tussen Scholtenhuis en hoekpand, stond ooit de parapluwinkel van Linhoff.

Joseph Johannes August Linhoff (1866-1944) was geboren in de stad als zoon van een uit Duitsland afkomstige koopman en paraplumaker. Joseph handelde aan de Grote Markt in paraplu’s, parasols en wandelstokken. Hij bleef ongehuwd, zijn zus Maria Elisabeth (1868-1907) hielp hem in de huishouding. Het bedrijf legde hem geen windeieren, hij wordt meerdere malen vermeld bij de ca. 200 hoogstaangeslagenen in de provincie Groningen. Zeg maar de regionale Quote Top 200 van die tijd.

Winkel Linhoff

Nadat zijn zus aan longontsteking overleed, nam Linhoff een huishoudster in dienst. Toen zij te oud werd om te werken, wilde hij haar niet op straat zetten en timmerde voor haar een kamer op zolder. Al snel gaf hij ook onderdak aan een vriendin van haar. Bij testament richtte Joseph Linhoff, ter nagedachtenis aan zijn zuster, een stichting op. Doel van de stichting was onderdak verschaffen aan mannen en vrouwen, van ‘zedelijk en godsdienstig gedrag’, die niet of moeilijk in hun onderdak konden voorzien.

Linhoff had zijn panden aan de Radesingel en de winkel aan de Grote Markt hiervoor willen laten inrichten. De winkel werd echter bij de bevrijding in 1945 verwoest. Een aantal jaren later werd door de stichting grond aangekocht aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat, waar een nieuw pand werd gebouwd. In 1957 konden de eerste bewoners hun intrek nemen. Voor de twintig beschikbare woningen waren 160 aanmeldingen binnengekomen. Wladimir maakte voor de nieuwbouw een eenvoudige gevelsteen, met de naam van de stichting en een aantal bloemen, die werd geplaatst in de buitenmuur naast de toegangspoort. In de muur van de hal naar de bestuurskamer zit een steen met de tekst “Uit eenzaamheid en rouw door Linhoff’s zorg ontheven. Vinde hier menig vrouw een nieuw en rustig leven.” Deze steen werd gemaakt door collega-beeldhouwer Thees Meesters.

Student met paraplu (ontwerp)In 1958 verrichtte burgemeester Tuin de officiële opening van het complex. Hij bood daarbij de oudste bewoonster, de 81-jarige Trijntje de Vries-Lantinga (geen familie), een paraplu aan. Van foto’s is een ontwerp van Wladimir bekend van een beeldje van een student met paraplu. Misschien was deze bedoeld voor de binnentuin van het gasthuis, als verwijzing naar de stichter, daar werd echter een zonnewijzer geplaatst.

Bronnen

  1. M. Boon, P. van Kalker en M. Zuidema (1978) Stille plekjes achter de poort : rondgang langs Groninger gasthuizen. Groningen: Uitgeverij Holmsterland BV.
  2. Archief Maria Elisabeth Linhoffstichting 1870-1974, bij de Groninger Archieven.