Tag Archives : stad Groningen

Het Veulen en het Peerd van Ome Loeks


In 1911 werd bij de Jozefkerk aan de Radesingel in Groningen een drinkfontein geplaatst, aangeboden door oud-inwoner Johannes Swaagman. Door oorlogshandelingen en baldadigheid raakte de fontein, ook vermeld als paardendrinkbak, vervallen. Herstel daarvan zou waarschijnlijk net zoveel kosten als een nieuw kunstwerk. Eind 1949 nodigde de gemeente de beeldhouwers Coen Schilt, Thees Meesters en Wladimir de Vries uit een ontwerp…

Meer lezen »

Het Denkstertje


U kent vast ‘Le Penseur’ (‘De Denker’), een van de bekende beelden van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Op diverse plaatsen zijn daarvan afgietsels te vinden. De stad Groningen kreeg in 1962 zijn eigen ‘Denkstertje’. Niet van Rodin, maar van Wladimir. In 1959 ontving hij een brief van burgemeester en wethouders om een beeldhouwwerk te ontwerpen voor het voorplein van…

Meer lezen »

Hoeksteen voor Offringa


Tijdens de inventarisatie van het werk van Wladimir maakten mijn moeder en ik gebruik van de kleinste aanwijzingen: een foto van het atelier, een krantenknipsel, zijn correspondentie, … Helaas hebben nog niet alle aanwijzingen tot daadwerkelijke vondsten geleid. In een van de brieven in de jaren vijftig aan zijn vrouw Will schreef Wladimir ook over zijn werk, hij noemde onder…

Meer lezen »

Met een paraplu in de hand…


De oostzijde van de Grote Markt in Groningen werd tijdens oorlogshandelingen grotendeels vernietigd. Na de bevrijding werden nieuwe panden opgetrokken, die in de periode 2016-2018 weer werden vervangen. Vlak bij de hoek met de Poelestraat, tussen Scholtenhuis en hoekpand, stond ooit de parapluwinkel van Linhoff. Joseph Johannes August Linhoff (1866-1944) was geboren in de stad als zoon van een uit…

Meer lezen »

Soli Deo Gloria


In 1958 werd in Groningen de pinkstergemeente ‘Gemeente Gods’ opgericht, onder leiding van de uit Zwitserland afkomstige zendeling Ernst Arthur Graf (1913-1990). Hij werd er eveneens directeur van de in 1960 geopende Nederlandse Pinkster Bijbelschool (in 1964 opgeheven). Na op een aantal locaties te hebben gekerkt, vond de gemeente een pand aan de Nieuwe Boteringestraat 50. In 1962 werd daarachter…

Meer lezen »

Olifantje in Groningen


Op initiatief van onder anderen architect Bonne Kazemier en industrieel Jan Evert Scholten, werd in 1914 de ”Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden in Groningen” opgericht. De woningbouwvereniging bouwde in de jaren zestig zo’n 600 woningen in de nieuwe Groninger wijk De Wijert. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1964, werd besloten aan de gemeente een kunstwerk aan te bieden.…

Meer lezen »