Zesendertig werken in Delfzijl

Wladimir in DelfzijlIn de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in Delfzijl ten noorden van de spoorlijn Delfzijl-Groningen een nieuwe woonwijk aangelegd. Onderdeel van Delfzijl-Noord was de Sterrenbuurt. De flats en woningen in deze buurt werden ontworpen door het Groningse architectenbureau Martini, Wladimir werd als kunstenaar bij het project betrokken. Hij maakte tweeëndertig verschillende silhouetten, vooral dierfiguren, die in zes straten werden geplaatst in de bovenlichten van portiekflats. Elk ca. 30 x 90 groot. Voor vier van deze flats maakte Wladimir bovendien een gevelsteen in reliëf voor de kopse kant, langs de Uitwierderweg. Bij de flat aan de Polluxstraat werd een steen geplaatst met een Indische olifant (155 x 87 cm), aan de Castorstraat een vrouw op een ezel (140 x 95 cm), aan de Spicastraat een zeemeermin en een zeepaardje (165 x 80 cm) en aan de Mercuriusstraat een amazone (147 x 110 cm). In 1996 zag Wladimir, veertig jaar nadat hij ze had gemaakt, de stenen en silhouetten weer terug.

Herplaatsing

De Sterrenbuurt is gesloopt en ook de flats met de gevelstenen en silhouetten gingen tegen de vlakte. De reliëfs en een aantal van de silhouetten werden behouden en door woningstichting Acantus overgedragen aan de gemeente. In 2004 werden de plannen gepresenteerd voor een nieuwe wijk, die de naam Kwelderland kreeg. Na voordracht van onder meer de werkgroep Kunst van het wijkplatform Noord, besloot de gemeente de gevelstenen te herplaatsen in de nieuwe Brede School aan de Waddenweg. Ze werden eerst gerestaureerd door de Belgische Delphine Vandervoorde.

Onthulling in Delfzijl. Links Caty en Catheline, op het trapje de wethouder.

Op 4 februari 2011, een regenachtige vrijdagmiddag, werden de sleutels van de school door wethouder Thea van der Veen overgedragen aan directeur Hoeke Jan Nicolai van de Stichting Brede Scholen. De wethouder onthulde ook de reliëfs, daarbij geassisteerd door Wladimirs dochter Caty en achterkleindochter Catheline en een aantal leerlingen van de Brede School.